Servis

Servis aparata Univerzal

Servis Velikih i Malih Kućanskih Aparata

Svaki dan u našim domovima ovisimo o frižiderima, šporetima, mašinama i sušilicama. Kada kućanski aparat prestane sa radom, mi znamo koliko to može biti stresno za Vas. S druge strane, kupovina novog aparata predstavlja i veliku investiciju, tako da održavanje kućanskih aparata ima smisla, povjeravajući poslove servisiranja našoj servisnoj mreži. Univerzal servis na nivou Unsko sanskog katona nudi stručno održavanje kućanskih aparata, rješavanje problema i usluge popravke, koji mogu pomoći u produženju vijeka trajanja aparata i rad aparata u garantnom roku.

Servisna usluga

Gen.Izeta Nanića bb, 77220 Cazin Bosna i Hercegovina